17.2.17

ANFAS-FUARCILIKDA MARKA YARATMAK-YILMAZ PARLAR

FUARCILIKDA MARKA YARATMAK

15-18 şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenen ANFAŞ Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı açılmasıyla birlikde hareketli etkinlikerle etkisini gösterdi. Gözler böylesine önemli fuarda T.C. Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanını aradı.


Bu yıl 24'üncü düzenlenen Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (Food Product), ANFAŞ Expo Center’de çok katılımlı panel düzenlendi.

Ekonomist Gazeteci Yazar Tv Program Yapimcısı Çetin Ünsalan’ın sunuculuğu ve moderatörlüğünü yaptığı panelde; Ekonomi Gazeteciler Derneği EGD Başkanı Celal Toprak “Ortak akıl oluşturarak marka yaratmak amacındayız.” Celal Toprak “Daha iyi nasıl yol alabiliriz” konulu paneli adeta özetliyen hedefi “Fuarcılıkda Marka Yaratmak”şeklinde şart olduğunu söyledi.
Yerli yabancı çok fikirli ortam yaratmak dünya pazarındaki yerimizi daha da sağlamlaştırarak ve mevcut pazar paylarındaki payımızı artırmak, paydaş kurumların ve kişilerin katkı, destek ve girişimleri sonucunda, yeniliklere paralel olarak geliştirilen, üreticilerin mal ve mamullerini müşterileriyle buluşturma mekânlarında düzenlenen organizasyonlarla, gıda, tarım, değerlerimizin dışarıya açılması farklı bir kimlikle anılmasına, ürünlerini uluslararası alıcılara etkin bir şekilde tanıtmak, güçlü dağıtım ağlarının temsilcileri ile tanışma ve sağlıklı bağlantılar kurmak, pazarı yerinde görmek yoluyla etkili satış stratejileri belirleyebilmek ve önemli firmaların yöneticileri ve satın almacıları ile doğrudan temasa geçmek amlamında özet konuşma yaptı.

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Badak ve ANFAŞ Genel Müdürü Murat Özer, 24'üncüsü düzenlenen fuara bu yıl 4 farklı ülkeden 1000'in üzerinde marka ürün katıldığını, fuarda 21 farklı ülkeden alım heyetlerin bulunduğunu, çok sayıda kurum ve kuruluşun fuara destek verdiğini, fuara yurtdışından Türk ve yabancı market zinciri bulunan işadamlarının katıldığını söylediler. Çeyrek asırdır ANFAŞ fuarcılığın uluslararası bir konuma dönüşmüş durumda oldığunu, Antalya’yı turizm konaklama potansiyelinin yanında kongre ve fuar turizmiyle daha ileriye taşımak gerektiğini, gerçekten muhteşem salonları olan kongre merkezine dönüştüğünü, imkanları olduğunu belirten konuşma yaptılar.

Panele; T.C. Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Başkanı Dr. Neslihan  Özdemir Alper, İnsan ve çevre sağlığını uluslararası standartlarda korumak amaçlı, entegre gıda analizi, danışmanlık, gözetim, denetim, bitki koruma ürünleri ruhsatlandırma hizmeti veren, Dubai merkezli grub İnvenura Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Mert Demircioğlu, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonundan İlknur Menlik, Yaban TV tarım kuşağı programı sunan ekonomi yazarı Meliha Okur, Gazeteci yazar Cengiz Çambel, Murat Gülderen,  Ekonomi Gazeteciler Derneği EGD Başkanı Celal Toprak panelist olarak katıldılar

Panelde konuşulan konular; Enerji  ve Gıda Geleceğin iki Sektörü olarak, gıdada, altyapı ile sektöre üretimden tüketime kadar nihai tüketicinin öncelikle sağlığını içeren bir denetim ve izlenebilirlik sistemin amaçlanması.

Gelişmiş ülkelerde gıdanın üretiminden tüketimine  kadar olan zincirde olabilecek çeşitli risklerin yönetilmesi için günün ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen, gıda emniyeti, gıda güvenliği ve gıda güvenilirliği uygulamaları yaygın olarak sistem dahilinde uygulandığı örneklemeler.

Dünya nüfusu hızla artarken insanları besleyecek topraklar azalıyor. Toprağın tüm dünyada çeşitli sosyal, ekolojik, kültürel, iktisadi etkileri "Toprak Reformu" bugün birçok ülkede hem içerden hem dışarıdan gelen baskı ile toprak gaspına dönüşmesi.

Verimli toprak hayati önem taşır. Her yıl milyonlarca hektar toprak yanlış tarım teknikleri, şehirlerle yolların inşası ve ormansızlaştırma sebebiyle yok oluyor. Kentler tarlaları yutuyor. Tarlalar, ormanlar ve otlakların yok olması pahasına genişletiliyor. Küresel ticaret ekilebilir arazileri mobil bir kaynağa çevirdi. Gelişmiş ya da yükselen ekonomiler araziye olan açlıklarını gelişmekte olan ülkelere ihraç ediyor. Karşılığında bu ülkelerden yetişmiş ürün alıyor gerçekleri.

AB normlarına uygun sebze ve meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi hakkında kanun mevzuat düzenlemesi uygulamaları, Kaliteli, standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını, malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını, üretici ve özellikle tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunmasını, cezai uygulamaların ikinci planda değerlendirilmesi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygun “Ürün kimliklendirme suretiyle izlenebilirlik” olarak tanımlanan akıllı ve elektronik sistemler tüketimden önce olası problemlerin önüne geçerek tüketici sağlığını koruma esaslı denetim kapasitesini arttırmak, ürünün korunması, üreticinin korunması, Tüketicinin korunması, ürün tanıtımının yapılarak erişim kanallarının bilinir hale getirilmesi, ürün özellikleri ve kalitesinin belirlenmesi, yerel ve kültürel değerlerin korunması, ve yörenin tanıtımına katkı sunulması.

Sonuç olarak; Fuar ve tanıtım organizasyonlar, ulusal ve uluslararası üreticilere ve markalara pazardaki paylarını arttırmak için eşsiz bir ticaret platformu sunar. Stratejik birliktelik katılımcılarına daha geniş bir platformda bir araya gelme olanağı sağlıyor.

Her yapılan organizasyonlar, sürekli eksikliklerin neler olduğunun görülmesi açısından, her zaman önem arz etmişlerdir. Yapılan her fuar organizasyonu neye yönelik olursa olsun, muhakkak insanları ilgisini çekecektir.
Ekonomi Gazeteciler Derneği EGD Başkanı Celal Toprak’ın görüşüyle ve sözüyle  “Markalaşmak şartdır.”

yilmazparlar@yahoo.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder