16.8.16

SARA ŞİMON REİKİ 1. SEVİYE SEMİNERİ-YILMAZ PARLAR

SARA ŞİMON REİKİ 1. SEVİYE SEMİNERİ22 Ağustos 2016 Pazartesi saat 18.00 - 22.00

rezervasyon yaptırmanız rica olunur...BİLGİ PAYLAŞIM DERNEĞİ
Adres: Mete Cad. Park Apartmanı No:24/5
Taksim / İstanbulTel : 0212 245 29 42
Ruh, zihin ve beden bütünlüğüne giden yol...Kadim şifa öğretisi ile farkındalıkta yükseliş.. şifanın kendisi olmak isteyen herkes için!

Dünyada bir çok hastane reiki uygulamayı bütünleyici kabul etmekte ve reikiyle ilgili çalışmalara önem vermektedir.

Reiki uygulayıcılarda sezgileri güçlendirir, ruhsal farkındalığın artmasını sağlar. Reiki evrensel bir enerjidir ve hiç bir kişinin tekelinde değildir. Reiki ile herkes kendinin şifacısı olabilir.


Dersin Konuları

· Reiki Nedir? Ne değildir?
. Temel Psikolojik ve ezoterik bilgiler
· Ruhsal gelişimde izlenmesi gereken yol
· Aura ve Çakralar
· Korunma yöntemleri
· Mekan temizliği
· uyumlama
· Temel el hareketleri
· Kısa terapi
· Kendine terapi


Usui Reiki Master
Kuantum İntegral Neo Yaşam Koçu
SARA ŞİMON

negatif enerji, tükenmişlik, aura yırtıkları, bozulmuş mekan enerjileri, korku kaygı ve endişe gibi düşük titreşimli duygulardan bütünüyle arınmak için…öz bilgeliğinizi ve şifa enerjilerini aktive edin. REİKİ NEDİR?

Rei heryerde varolan, ki: ruhsal yaşam enerjisi anlamına gelmektedir. Sözcük anlamı, Japonca'da, "Evrensel Yaşam Enerjisi"dir. Hz.İsa 'nın nasıl şifa verdiği ile ilgili sorular 1900'lü yılların başında Japon bir rahip olan Dr.Mikao Usui tarafından çok eski olan şifa yönteminin araştırılmasıyla ortaya çıkmıştır. Reikinin tarihi çok daha eski olmasına rağmen bu bilginin günümüze ulaşmasındaki en önemli kişi bu konuyu derinlemesine araştıran Mikao Usui'dir. Reiki herhangi bir din yada inanç şekli değildir her inanca sahip insan tarafından kolaylıkla uygulanabilir.

Reiki tıbbı reddetmez aksine tıbbi tedaviye destek olma işlevindedir. Hastaların mutlaka tıbbi tedavi görmesi gerektiğini savunan reiki uygulayıcıları reikinin faydalarını tüm dünyanın daha iyi görmesini sağlamışlardır.

Reikinin hiç bir zararı yada yan etkisi yoktur, zamanla unutulmaz ve etkisi kaybolmaz. Reiki bugün dünyada yaklaşık iki milyon kişi tarafından uygulanmaktadır ve bu sayı her geçen gün artmaktadır. (Rezervason yaptırmanız rica olunur.) Reiki Nedir? (Evrensel Yaşam Enerjisi)
Reiki, çok eski tarihlerden beri Tibetli Budistler tarafından kullanılan bir şifa tekniği olarak kabul edilir. Öncelikle Japonya’da yaygınlaşmasında ve kullanılmasında bu tekniği ön plana çıkaran isim Mikao Usui’dir.Reiki kavramı Japonca REİ ile Kİ sözcüklerinden oluşmuştur. Rei; spiritüel bilgelik - şuur anlamına gelir. Ki ise (Çince Çi, Sanskritca Prana) yaşam gücü, yaşam enerjisi anlamındadır. Ki, her varlıkta var olduğu kabul edilen, tüm yaradılışın devamını sağlayan evrensel enerji olarak tanımlanır. Bu enerji aslında, tarih boyunca prana, od, orgon, illiaster gibi çok farklı isimlerle tanımlanmış olan evrensel yaşam enerjisidir.Yazar ve Reiki Üstadı Hiroshi Doi’nin söylediğine göre Reiki şifa tekniği, tarih öncesinde şamanlar tarafından geliştirilmiş gizli bir yöntemdir. Şamanlar bunu şifa ve rehberlik sunmak için, doğa ile denge kurmak için, şifacı atalarımız diye adlandırdıkları ruhsal rehberlerinden bilgi ve yardım almak için kullanmışlardır. Reiki Şifa TekniğiReiki şifa tekniği, Reiki olarak tanımlanan evrensel yaşam enerjisi ile rezonansa geçmeyi ve bu enerjiyi fizik ve enerji bedenlere aktarmayı içerir. Reiki ile bağlantıya geçen her birey bu enerjiyi aurasına ve fizik bedenine aktarır. Bu nedenle hem enerji alanı, hem de fizik bedeni hayat enerjisi ile şarj olur.Reiki uygulayıcısı bu enerjiyi, elleri aracılığıyla bir başka insanın enerji alanına ve fizik bedenine de aktarabilir. Fiziksel olarak yanında bulunduğu kişilere veya çok uzağında bulunan kişilere de şifa yapabilir. Reiki, ruhsal şifa uygulamalarında olduğu gibi, mekan sınırlaması tanımaksızın uzaktaki kişilere veya bölgelere de yönlendirilebilir.Nispeten sağlıklı olan her insan ırk, dil, din ayrımına bakılmaksızın bu tekniği öğrenebilir. Reiki olarak tanımlanan enerjiyi iyileşme sanatı olarak kullanmaya başlayan her insan aynı zamanda yüzünü ruhsal dünyaya çevirir. Sadece bedenden ibaret olmadığını, ruhsal bir varlık olduğunu, karma yasasına tabi olduğunu, şuurunun ölümden sonra da evrimleşmeye, tekamül etmeye devam edeceğini öğrenmeye başlar.Bütün bunlar, kişilerin o güne kadarki gerçeklik algısını değiştirir. Ne ekerse onu biçeceğini kavramaya başlayan bireyler daha pozitif tavır ve davranışlar içinde olmaya gayret eder. Bu gayret de bireylerin ruhsal olarak büyümelerine ve gelişmelerine son derece pozitif katkılar sağlar. Şifacılık öğreneceğim diye çıkılan yol, yaşadığım fiziksel veya zihinsel problemlere bir çare bulurum diye çıkılan yol kendini tanıma yolu, evrenle olan birliğini fark etme yolu olmaya başlar.Reiki olarak tüm dünyaya yayılan bu şifa tekniğinin insanlığa en büyük katkısı, Reiki eğitimi alan insanlara ruhsallığını hatırlatması ve kendi içlerindeki şifa potansiyelini kullanabileceklerini göstermesi olmuştur. Psişik bir şifa tekniği olan Reiki, içinde bulunduğumuz bu çağda pek çok varlığın yönünü ruhsal dünyaya çevirmesine neden olmuştur.Her ekolde olduğu gibi bu ekolün içinde de birbirinden farklı anlayışları olan ve birbirinden farklı uygulama pratiklerini öneren insanlar vardır. Önemli olan farklı anlayışlara takılmamak, anlayışların özünde ifade etmeye gayret ettiği ruhsal hakikatlere ve şifacılık ilkelerine odaklanmaktır. İşin aslını yani şifacılığın aslını öğrenmek, karşılaştığımız uygulama farklılıklarındaki faydalı teknik ve bilgileri ayırt edebilecek uyanıklığa ulaşmaktır. Bu farklılıklar aynı zamanda insanların sınanma şeklidir. REİKİ’NİN TARİHİ Mikao Usui Reiki’nin babası olarak kabul edilen Mikao Usui 1865 yılında doğup 1926 yılında dünyadan ayrılır.
Usui’nin 4 yaşındayken Tendai manastırına gönderildiğine inanılır. Araştırmacılar burada uzun süre kaldığını, Qi Gong öğrendiğini ve şifa yapmaya başladığını öne sürer. Usui’nin tıp, tarih, psikoloji, dünya dinleri ve kültürleri hakkında geniş bir bilgi birikimi vardır. Değişik işlerde çalışır. İleri yaşlarda 3 yıl süren Zen Budizm’i eğitimi alır. 1922’de, Zen öğretmeninin tavsiyesine uyarak satoriye (ruhsal aydınlanmaya) ulaşmak için Kurama Dağında meditasyon yapıp oruç tutmaya karar verir.21 günlük orucun sonunda satoriye ulaşır ve yaşadığı ruhsal tecrübenin, ruhsal aydınlanmanın sonucu olarak ellerindeki şifa gücünün varlığını keşfeder. Üstelik bu güç Qi Gong’daki güç gibi sınırlı değildir. İstenildiği anda o kaynaktan sürekli enerji alınabilmektedir. Artık kendi enerjisi tükenmeden kendine ve başkalarına enerji aktarabileceğini, şifa yapabileceğini anlar.Reiki diye adlandırdığı bu enerjiyi önce kendisi üzerinde, sonra aile bireyleri üzerinde uygular. Aldığı başarılardan yola çıkarak Reiki şifa tekniğini geliştirir ve başka insanlara da uygulamaya başlar.Daha sonra Usui Tokyo’ya taşınır. Adı “Usui Reiki Ryoho Gakkai = Usui Reikisi ile Şifa Yeri” olan bir klinik açar. 1923 yılındaki Tokyo depreminde yaralanan insanlara şifa elini uzatır. O insanların çoğuna kendilerine nasıl şifa yapabileceklerini anlatır. Bir süre sonra görür ki, insanların çoğu şifa tekniğini uygulamaz. Acı içinde kıvranmaktadırlar. Bunun üzerine bu tekniğin ancak isteyen kişilere öğretilmesi gerektiğine karar verir.M. Usui’nin, ölümüne kadar 16 Reiki öğretmeni yetiştirdiği kabul edilir. Mikao Usui, Reiki’nin Beş Prensibini şöyle ifade eder.Bugün, özellikle bugün öfkelenmeBugün, özellikle bugün endişelenmeBugün, özellikle bugün dürüst olBugün, özellikle bugün var olan tüm canlılara iyi davranBugün, özellikle bugün Tanrı’nın zengin hediyelerine müteşekkir ol. Usui’nin yetiştirdiği öğretmenlerden biri Dr. Chujiro Hayashi’dir. 1878 doğumlu olan Hayashi, Usui öldükten bir süre sonra Usui’nin kurduğu birlikten ayrılıp Tokyo’da kendi Reiki kliniğini açar ve çeşitli hastalıklarda kullanılan el pozisyonlarını geliştirir. Hayashi 1941’de vefat eder.Hayashi’nin yetiştirdiği öğretmenlerden biri olan Bayan Hawayo Takata, Reiki tekniğini batıya getiren ilk isimdir. Hawayo Takata 1900 yılında Hawai’de doğan Takata genç yaşta eşini kaybedip iki çocuğu ile zorlu bir yaşam sürer. Akciğerleri hastalanır. Şifa bulmak için memleketi olan Japonya’ya döner ve bir hastaneye yatar. Doktorları ameliyat olması gerektiğini ama ameliyattan önce bünyesinin güçlenmesi gerektiğini söyler. Bu günlerin birinde içsel bir ses ona “ameliyata gerek olmadığını” söyler. Doktorlarına ameliyat olmadan iyileşme şansının olup olmadığını sorar. Onlar da Hayashi’nin kliniğinden söz eder.Bayan Takata hastaneden ayrılıp Hayashi’nin kliniğine giderek günde iki kez olmak üzere dört ay şifa alır. Dört ayın sonunda hastalığından eser kalmaz. İki yıl boyunca Hayashi’nin kliniğinde kalıp hem Reiki öğrenir hem de hastalara Reiki uygular ve Reiki öğretmenliği sertifikasını alıp Amerika’ya döner.Amerikada, Hilo ve Honolulu’da birer klinik açar. Hem şifa yapar hem de isteyenlere Reiki öğretir. Öğretmenlik için 10.000 dolar gibi yüksek bir ücret koyarak kendi katı kurallarını oluşturur ve 22 tane Reiki öğretmeni yetiştirir.Bayan Takata öğrencilerine yazılı hiçbir belge vermez. Sembolleri öğretir ve yalnızca akıllarında tutmalarını ister. Ses kaydı yapmalarına izin vermez. Bu öğretmenlerin bir kısmı, Takata’nın katı kurallarını eleştirir. Takata’nın ekolünden ayrılıp kendi ekollerini kurarlar. Batı dünyasına bu şekilde ulaşan Reiki oradan da diğer kıtalara yayılır.Mikao Usui, Reiki eğitimi için 6 aşama geliştirir. Birinci aşama 6, en yüksek aşama 1 numaradır. Mütevazı kişiliği ile tanınan Mikao Usui kendisini 2 numaraya yerleştirir.Hawayo Takata ise, Usui’nin 6, 5, 4, 3 nolu aşamalarda öğrettiklerini Reiki 1 adı altında öğretir. Daha sonra Reiki 2 ve Reiki 3 diye tanımladığı eğitimlerle devam eder. Günümüzde Reiki eğitimlerinin derecelenmesi öğretmenden öğretmene farklılık gösterebilmektedir.Günümüzde farklı isimler altında 30 farklı Reiki tekniğinin eğitimleri yapılmaktadır. Bu Reiki tekniklerinden bazılarının isimleri şunlardır.Mari el, Radyans Tekniği, Raku Kei, Tibet Reiki’si, Karuna Reiki, Gökkuşağı Reiki, Altın Çağ Reiki’si, Reiki Jin Kei Do, Satya Japon Reiki’si, Chho Reiki, Jinlap Reiki’si, Seichim, Saku Reiki, Mavi Yıldız Reiki’si, Reiki Artı, Kundalini Reiki, Modern Japon Reiki’si vs. dir. İsimleri farklı olsa da her birindeki temel prensipler aynıdır. Genel Reiki Eğitimleri Bazı öğretmenler üç aşamalı, bazı öğretmenler beş aşamalı eğitim vermektedir. Üçüncü aşama veya beşinci aşama öğretmenlik eğitimi olmaktadır. 1. Derece Reiki eğitimlerinde genel olarak, Reiki’nin ne olduğu, tarihçesi, dünyaya nasıl yayıldığı anlatılır. Çok özet olarak aura ve şakraları dengeleme tekniği anlatılır. Bireyin kendine ve başkalarına Reiki yaparken kullanacağı el pozisyonları öğretilir. Şifa sırasında dikkat edilecek hususlar anlatılır. El, göz ve nefesle şifa enerjisinin aktarılabileceği söylenir ve 1. derece uyulmaması yani inisiyasyonu yapılırUyumlama, Reiki öğretmeninin Reiki sembollerini kullanarak öğrencilerin enerji kanallarını açması olarak tanımlanır. Aslında uyumlama denilen şey, öğretmenin enerji alanı aracılığıyla alıp aktardığı enerjiler sayesinde, öğrencinin enerji alanının güçlendirilmesi ve meridyenlerinde akan enerjinin artırılmasıdır. Bu durum şifa eylemi sırasında da gerçekleşir. Yani uyumlamaya yüklenilen anlam, pek çok Reiki öğretmeni tarafından abartılmış durumdadır. Sanki o öğretmenlerin yaptığı uyumlama ritüeli olmasa o kişi şifacı olamaz gibi sunulmaktadır. Böyle bir şey yoktur. Şifacılık yeteneği hepimizin özünde mevcuttur. Çağlar boyunca Anadolu’da ve dünyanın pek çok ülkesinde yaşamış olan, okuyarak, üfleyerek, dokunarak şifa yapan adsız şifacılar Reiki mi biliyordu? Ya da Reiki sembolleri ile mi uyumlanıp şifacı olmuşlardı.Bunları söylerken Reiki olarak adlandırılmış olan psişik şifa tekniğini küçümsüyor filan değilim. Kavramların içeriğinin doğru anlaşılmasından yanayım. Şifa eğitimi boyunca ve uyumlama sırasında öğrenciye akan enerji, öğrencinin süptil duyularını harekete geçirir. Gelen etkinin nasıl bir tesir olduğunu algılar. Akan enerji sayesinde zihnindeki ve bedenindeki rahatlama ve gevşemeyi algılar. Bu tecrübe önemli bir tecrübedir. İnancını artırır. Kendi kendine şifa yapmaya başladığında da benzer etkileri hissedince aldığı eğitimin ve yaptığı uygulamanın işe yaradığını fark eder. Bu tecrübe, “ be de şifa yapabilirim” inancını pekiştirir. Bu inanç da, kişilerin şifacılık yolunda ve kendini tanıma yolunda ilerlemesi için güçlü bir motivasyon olabilir.Reiki eğitimlerinin en önemli tarafı uyumlamadan öte o eğitimde verilen bilginin kalitesidir. Şifacılığın ne olduğu, nasıl şifacı olunabileceği, güçlü bir enerji şifacısı olmak için gerekli olan yaşam stratejilerinin ne olması gerektiği, insan enerji alanı ve bu alanın güçlendirilmesine yönelik uygulamaların ne olduğunun anlatılması çok daha önemlidir. Yani eğitimin içeriği ve enerji şifacılığı prensiplerinin kavranması, enerjilerin nasıl yönlendirilebileceğinin pratik yapılarak öğrenilmesi daha önemlidir. Bakınız bu konuda dünyaca ünlü Reiki master’i ve yazar Hiroshi Doi ne diyor: “Sizin için önemli olan, bir Reiki master’in enerji kanalınızı açması değil, günlük yaşamda kendinizi geliştirmek için enerjiden nasıl faydalanabileceğinizi öğrenmektir.“ 2. derece Reiki eğitiminde 3 tane reiki sembolü öğretilir. Bu sembollerin nasıl çizileceği, hangi durumda hangi sembolün daha etkili olacağı bilgisi verilir. Şifacılık ile ilgili daha ileri bilgiler paylaşılır. 2. derece Reiki sembollerini kullanmanın Reiki enerjisi ile bağ kurmayı kolaylaştırdığı kabul edilir. 3. derece Reiki eğitiminde 4. sembol denilen master sembolü öğretilir. Şifacılığın daha ileri düzey eğitimleri verilir.Reiki sembollerini her zaman kullanmak şart değildir. Özellikle şifa çalışmasına yeni başlayanlar belli bir süre sembolleri kullanabilir. Sembollerin yoğunlaşmayı kolaylaştırdığı varsayılır. Düzenli pratik yaptıkça niyet ettiğiniz anda enerji kendiliğinden akmaya başlar. O zaman sembollere gerek kalmaz. Önemli olan şifacının kendi enerji alan frekanslarını, hayat enerjisi ile, Reiki frekansı ile rezonansa girebilecek esneklik ve yoğunlukta tutması ve geliştirmesidir.Reiki yapmak için meditasyon vs. yapmaya gerek yoktur ancak meditasyon ile derinleşip Reiki yapmaya başlarsanız enerjiyi daha yoğun çekersiniz. Reiki enerjisi ile rezonansa girdiğinizde ve ellerinizi koyduğunuzda, Reiki vücudun en çok ihtiyaç duyan bölgelerine kendiliğinden akar. Bu akış akupunktur meridyenlerinden olmak zorunda değildir. O her şeyden kaslardan, kemiklerden, organlardan vs. geçerek geçtiği bölgelerdeki düşük titreşimli enerjileri dağıtıp temizler ve alanı yüksek titreşimli enerjilerle yükler. Hücrelerin, organların enerjetik titreşimini güçlendirir.Bazı şifacılar hastalıkların sebebi olan ve vücutta biriken enerjiye negatif Ki der. Şifacıların ise bedene pozitif Ki yükleyerek negatif Ki’yi dağıttığını öne sürer. Reiki enerjisinin özellikle taç ve kalp şakralarından vücuda girdiği kabul edilir.Kalp şakrası sevgi enerjisinin ve şifanın merkezidir. Sevgi enerjisi ve acı çeken varlıklara yardım etme arzusu ile dolup taşan bir kalp bu enerjiyi ve şifayı kendi doğallığı içinde çevresine yayar. Psişik bir şifa tekniği olan Reiki her insan tarafından kolaylıkla öğrenilip uygulanabilir.

KATILIMCI YORUMLARI:

Sevgili Sara, zarafetini ve enerjini bizlere aktardigin icin kendimi sansli kisilerden sayiyorum.
Ve cok tessekur ediyorum.
Sevgilerimle:))
Ayşe A. B.

Merhaba,
Uzun süredir içsel gelişim ile ilgileniyordum. Reikiyi de öğrenmek ve inisiasyon almak istiyordum. İnternette, güvenilir reiki master aradım. İlginç gelişmelerle Bilgi Paylaşım Merkezinde Sara Şimon'u buldum. İki aşamayı da aldığımda yanılmadığımı anladım.Sara, gerçekten işini biliyor, çok samimi, anlatımı anlaşılır ve mantıklı, yaklaşımı çok güzel.Öğrendiklerimi uygulayarak bakış açımın da çok genişlediğini görüyorum.
Teşekkürler Sara Şimon.
Perihan CENGİZ


Uzun zamandır Reiki öğrenmek istiyordum, demek ki seni  tanışmayı beklermişim..Teşekkürlerteşekkürler
G . D.

Reikiden önce ve sonra dıyebılecegım beligin farklılıklar var hayatımda.. Reiki bana sevginin iyileştirici gücünü  öğretti.. Beynime, olumlu konularda düşünce üretmeyi öğretti.
Herşeyden önce artık daha fazla gülümsüyorum ve gülümsemelerimin karşılığını her daim aldığım için daha fazla gülümsemeye devam ediyorum..
Kontrol edemeyeceğim şeylere sinirlenmemeyi öğrendim.. ve artık o yuzden deneyimlemıyorum onları.. çünki biz neye inanıyorsak onu deneyimliyoruz.
Sinirlenmediğim için midem agrımıyor, başım ağrımıyor, yorgun hıssetmıyorum , halsiz olmuyorum..Elbetteki  öfkemi bastırarak mış gibi yapmıyorum..  elbetteki hayatın koşuşturmacası içinde öfklendiğim oluyor,  ama artık minimum düzeyde.. Çunku artık,  çok sinirlenmenin bütün hücrelerime zarar vermekten öte bir etkisi olmadığının farkındayım..Beynimiz olumlu konularda düşünce üretmeli ve gönlümüz sevgiden, güzellikten, mutluluktan yana arzularla dolu olmalıdır.Bence bir insanın ulaşabileceği en yüksek düzey, kendi inanç ve düşüncelerinin farkına varmak, kendini tanımak.Sara Hanım bana farkındalık yolunda çok güzel bir ışık  tuttu , değerinin çok uzerınde , yaşam boyu  benimle olacak bir armağan verdi. olumlu konularda düşünce üretmeli ve gönlümüz sevgiden, güzellikten, mutluluktan yana arzularla dolu olmalıdır.Kendisine her zaman teşekkür borçluyum iyi ki var.. iyi ki tanımışım .
Sevgilerimle..
(ESRA SONAT)


Reiki bir yol arkadaşı.
Bedensel şifadan çok ruhsal şifa için benim yolumu açtı.
Daha doğrusu ben bunu daha çok ruhsal şifa için kullandım.
Manevi tortularımdan kurtulmama yardım ettiğini derinden hissediyorum.
Reiki ile kendi bahçemi temizlemeye ve bunun yansımalarını izlemeye başladım.
Her zaman yanınızda ve her an niyetinize güç katıyor.
Özellikle reiki prensiplerinden, her an şükürde olma hali beni en çok etkileyen özü oldu.
Sara da bu paylaşımda derin tevazusu ile tüm bilgi ve deneyimlerini paylaşarak içimi aydınlattı.
Reiki pusula gibi bir hediye.
Sara ile çalışmaksa apayrı bir güzellik... Sevgilerimle,
Şehbal.


Sevgili Sara,
İyileşmenin bir bütün olduğuna inanan (fiziki ve manevi) biri olarak, Reiki'nin hayatıma kattığı değer çok fazla. Özellikle 2. Seviyeden sonra yaptığım bireysel çalışmalardan çok faydalandım.
Hepsinin ötesinde Reiki kullanımında "niyetimizin" her zaman kişinin ve bütünün hayrına çalışması ilkesi/bilinci; hayatımızı ve niyetimizi bize her an sorgulatan ve farkındalığı geliştiren bir yol...
Her şey ve arkadaşlığın için teşekkür ederim. Sevgiler...
Kayhan


Merhaba,
ben ; güler yüzünüzü,sabrınızı,her zaman ulaşılabilir olmanızı özetle sizi çok sevdim
içten sevgiler
 Zerrin

yilmazparlar@yahoo.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder