17.4.18

Argüden Yönetişim Akademisi-Belediye Yönetişim Karnesi-Yılmaz Parlar


Her Şikayet bir Hediyedir

Kaliteli yaşam ve sürdürülebilir gelecek için kurumlara duyulan güvenin artırılmasını sağlamak amacında olan Argüden Yönetişim Akademisi, ulusal ve uluslararası düzeyde “mükemmeliyet ve referans merkezi” olmak hedefi gütmesi için, yerel yönetim aktörlerine ve belediyelere yönlendirici bir kılavuz sunmak, denetleyici kurumlara yönelik, vatandaşın ve paydaşların eline, güven ortamının gelişimine ilişkin bir mercek veriyor. 

Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi 16 Nisan Pazartesi günü  “Belediye Yönetişim Karnesi” Konferansı gerçekleştirdi.

Argüden Yönetişim Akademisi Belediye Yönetişim Karnesinin, İstanbul İlçe Belediyeleri’nin uygulamalarında yönetişim kültürünü ne kadar yansıttıklarını ölçmek gelişim fırsatlarını göstermek ve iyi uygulamalardan öğrenme hızlarını geliştirmek olduğunu bu özgün modelin algı araştırması olmadığını, ölçülmeyen performansın üyileştirilemeyeceğini Uluslararası normlar ve Türkiye’deki kanun ve yönetmelikler ile uyumlu olduğunu vurguluyorlar.

Önerileri; Merkezi Yönetim için; Veri temelli, katılımcı, entegre ve sürekli öğrenen yönetim için yasal düzenlemeler, Kapasite oluşturma, koşullu finansman ve iyi uygulama transferi gibi çalışmalara imkân ve kaynaklar, Merkezi denetlemede katılımı sağlayacak mekanizma ve süreçler, Vatandaşları aktif bilgilendirme.

Medya için; İyi yönetişim kültürünü yaygınlaştırıcı, özendirici haberler ve denetim,
Tüm paydaşların beklenti ve sorunlarını tarafsız ve somut olgulara dayandırarak kamusal alana taşıması

Kamuya açık bilgilerin ‘Vatandaş Bakışı’ ile incelenmesi, Belediyelerin karar alma, kaynak tahsisi, hizmet sunumu ve kurumsal işleyişi geliştirme faaliyetlerini iyi yönetişimin açısından değerlendiren, Türkiye’de ve dünyada başka belediyeler için kullanılabilecek öncü ve örnek olan olan karne İyi yönetişimin sürdürülebilir ve kapsayıcı toplumsal gelişme için gerekliliği konusunda farkındalık yaratacak araştırma ve iletişim faaliyetleri geliştirmek kapsamını teşkil ediyor.

Kamu, sivil toplum, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile paydaşları arasında güvenin artırılmasıyla yaşam kalitesini geliştirmek, yeni nesil liderlerin iyi yönetişim anlamında yetkin ve vizyon sahibi olmaları, kurumlarına duyulan güveni artırabilmeleri için eğitim ve özendirme faaliyetleri oluşturmak şeklinde yine amaçlarını taşıyor.  

Argüden Yönetişim Akademisi, Kurucu Dr. Yılmaz Argüden’in açılış konuşmasından sonra, Argüden Yönetişim Akademisi, Araştırma Programları Yöneticisi  Dr. Fatma Öğücü Şen Proje Metodolojisi ve Yaklaşımı konusunda bilgi verdi.

Argüden Yönetişim Akademisi, Yerel Yönetişim Uzmanı  İnan İzci, Karne Sonuçlarını Açıkladı.
 
Argüden Yönetişim Akademisi, Kurucu, Dr. Yılmaz Argüden Moderatörlüğünde “Belediyelerde Demokratik Yönetişim: Türkiye Perspektifi ve Uluslararası Perspektif” konulu panelin, Darmstadt Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hubert Heinelt, Avrupa Konseyi, İyi Yönetişim Bölüm Başkanı Jutta Gutzkow, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı M. Fatih Geyim panelistleriydi.
 
Dr. Yılmaz Argüden “Yerel yönetimler, vatandaşın kamu yönetimiyle en sık temasta bulunduğu alanları oluşturuyor. Kentleşmenin olağanüstü boyutlarda hızlanmasıyla, yerel yönetimlerin toplumsal yaşamımızdaki yeri giderek daha fazla önem kazanıyor. Sürdürülebilir ve kapsayıcı yönetimin içinde yeşerebileceği iklimi tesis eden iyi yönetişime, günümüzde en fazla yerel yönetimlerde ihtiyaç duyuluyor. Tutarlılık, sorumluluk, hesap verebilirlik, adillik, şeffaflık, etkililik ve katılımcılıktan oluşan 7 iyi yönetişim ilkesini benimseyen kamu kurumları, toplumsal güveni de artırıyorlar. İyi yönetişim ilkelerini bir bütün olarak hayata geçiren yerel yönetimler, vatandaşın kendilerine daha çok güven duymasını sağlıyorlar.”dedi

Vatandaş Bakışıyla, İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karnesi projesi kapsamında geliştirdikleri metodoloji ile objektif ve somut verilere dayanarak, belediyelerde yönetimin yeşerdiği ortam ve iklimi, başka bir deyişle yönetişim kültürünü incelediklerini söyleyen Argüden, “Belediyeleri, farklı süreçler, yönetişim ilkeleri ve bunların hepsinin kurum içinde öğrenme döngüsü yaklaşımıyla hayata geçirilmesini, vatandaşı merkeze alarak değerlendirdik. Yaptığımız çalışma yerel yönetim aktörleri ve belediyeler için yönlendirici bir kılavuz niteliğindedir. Sunduğumuz bu kaynağın, belediyelerde dönüşümü ve gelişimi tetikleyen liderlere ve uygulayıcılara, ‘iyi yönetişim’ uygulamalarını geliştirme yolunda referans olmasını hedefliyoruz.”şeklinde hedeflerini belirledi.

Argüden Yönetişim Akademisi, Kamu Yönetişimi Uzmanı Fikret Toksöz  Moderatörlüğünde ikinci panelin panelistleri; Sabancı Üniversitesi ve İstanbul Politikalar Merkezi Öğretim Üyesi Emeritus Prof. Dr. Korel Göymen, Harvard Üniversitesi Misafir Öğretim Üyesi ve Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erbay Arıkboğa ve Emekli Vali  Enver Salihoğlu.  
Süreç Yönetimi, Yönetişim İlkeleri ve Öğrenme Döngüsü altında; objektif ve somut 227 Kriter belirlenen her kriter için farklı puan ağırlığı 0–1.000 aralığında değişen puanlar olan, Stratejik Plan hazırlama zorunluluğu bulunan 37 İlçe Belediyesi karne puanları 300 – 650 aralığında, en yüksek puanları alanlar  Avcılar, Bağcılar, Kadıköy 250 civarında Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt 500 ve 500 altı diğer ilçeler geliyor.

Dünyanın ilgisini çeken modeli  anlatmak üzere “Asya Kamu Yönetişimi Forumu”na  davet edilen Argüden akademisi kaliteli yaşam için çok önemli bir misyonu üstlenmesini takdirle karşıladık.

Argüden Yönetişim Akademisi, Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Çakmakçı’nın kapanış konuşmasıyla konferans sona erdi.  

yilmazparlar@yahoo.com 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder