2.3.18

UNİVERSAL&PARTNERS GROUP -DÜMADER PROTOKOLU-YILMAZ PARLAR


UNİVERSAL&PARTNERS GROUP İLE DÜMADER (DÜNYA MARKALAR DERNEĞİ) ARASINDA, YURT DIŞINDA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL ETMEYE ADAY FİRMALARIN DÜNYADAKİ DEVLET DESTEKLİ TEK MARKALAŞMA PROGRAMI OLAN TURQUALITY PROGRAMINDAN YARARLANABİLMELERİ İÇİN, İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.

Türk markalarının desteklenerek “Türk Malı” imajının ve Türkiye’nin itibarının güçlendirilmesini hedefleyen, 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Marka/TURQUALITY®, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markaları ile global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığı ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacı ile oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.
TURQUALITY® Programının odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer alıyor.
Küreselleşmenin beraberinde getirdiği rekabetçi ortam ile rekabetin ülkelerin kalkınmalarında kilit rol oynamaya başlaması yeni bir ekonomik düzeni ortaya çıkarmıştır. İşte günümüzde bu yeni ekonomik düzen içinde gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim kalıpları, uluslararası arenada yer almak isteyen firmaları daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı anlamına gelen güçlü markalar yaratmaya teşvik ediyor. Böyle bir ortamda, Türkiye’nin rekabet edebilme yeteneğini arttırabilmesi için, yeni bir vizyon programına ihtiyaç duyulmuş ve “10 yılda 10 dünya markası yaratmak” vizyonu ile TURQUALITY programı hayata geçirilmiştir. TURQUALITY, firmaları kurumsal, finansal ve operasyonel anlamda destekleyen bir markalaşma destek platformu olarak konumlandırılmasının ötesinde bir vizyon programıdır. TURQUALITY, Türk markalarını global ölçekte geliştirerek, 2023 Hedefleri doğrultusunda ülkemizin ihracatını arttırarak “Türk Malı” imajını ve Türkiye’nin itibarını güçlendirmeyi misyon edinmiştir. TURQUALITY programının amacı, şirketlerin tüm süreçlerindeki verimliliğini arttırarak onlara ulusal ve uluslararası rekabet avantajı oluşturmaktır.

Bu kapsamda, Universal&Partners Group ile halihazırda Başkanlığını yürütmekte olan Umut ÇINAR tarafından 2011 yılında Ankara'da kurulan DÜMADER (Dünya Markalar Derneği)  arasında imzalanan iş birliği protokolü ile, uluslararası arenada yer almak isteyen firmalara TURQUALITY konuları kapsamında verilecek hizmetler ile, firmaların kurumsal alt yapılarını güçlendirerek tüm süreçlerinde verimliliklerinin arttırılması ve firmaların belirlenen performans unsurlarında yetkinliklerini arttırarak kabul edilebilir düzeye getirilmesi, dolayısı ile yapılan bu spesifik iyileştirmeler ile birlikte çok önemli rekabet avantajları elde etmelerinin sağlanması hedeflenmiştir.
Firmaların TURQUALITY kapsamında yararlanabilecekleri destekler aşağıdaki tabloda verilmiştir:
Destek Türü
2018 Destek Limiti
(TEFE+Yİ-ÜFE) / 2
Süre / Adet
Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescilimarka tescil/yenileme/koruma
Limitsiz
Hedef pazar başına 5 yıl
Tanıtım harcamaları
Limitsiz
Hedef pazar başına 5 yıl
Mağaza kira
Limitsiz (Aynı anda azami 50 mağaza için)
Hedef pazar başına 5 yıl
Mağaza temel kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri
909.560 TL / (Kira Desteği Alan Mağazalar)
Hedef pazar başına 5 yıl
Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/dekorasyonlu köşe kira
Limitsiz
Hedef pazar başına 5 yıl
Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/dekorasyonlu köşe temel kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri
909.560 TL / birim
Hedef pazar başına 5 yıl
Pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, ruhsatlandırma, test/klinik test
2.273.900 TL / yıl
Hedef pazar başına 5 yıl
Franchise dekorasyon/kurulum/konsept mimari giderleri
454.780 TL / mağaza (Azami 100 mağaza için)
Hedef pazar başına 5 yıl
Franchise kira
909.560 TL / Yıl / Mağaza (Azami 100 mağaza için)
Aynı mağaza için azami 2 yıl (Hedef pazar bazlı) Hedef pazar başına 5 yıl
Kurumsal altyapı oluşturmaya yönelik danışmanlıklar (EK13A)
2.273.900 TL / Yıl
İlk 5 yıl
Münhasıran Hedef Pazarlara Yönelik Danışmanlıklar (EK13B)
Hedef pazar başına 5 yıl
İstihdam
Limitsiz (Aynı anda azami 10 kişi için)
İlk 5 yıl
Pazar araştırması çalışması ve raporları

Hedef pazar başına 5 yıl
Fuar
Limitsiz
Limitsiz
Depolama Hizmeti
Limitsiz
Hedef pazar başına 5 yıl
Gelişim Yol Haritası Çalışması
800.000,00 TL
1 defaya mahsus


 yilmazparlar@yahoo.com


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder