30.3.18

Atlas Copco -Smart Connected Assembly-Roadshow-Yılmaz Parlar

BİLGİ HAZİNESİ TIR TÜRKİYE’DE
İhracatımızın lokomotivi olarak adlandırılan yıldız sektör otomotiv ve yansanayinin önemli omurgası Gebze TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde Atlas Copco’nun endüstri 4.0 vizyonunu güçlendirmek için  “Smart Connected Assembly-Akıllı bağlantılı montaj” konseptiyle Tır içinde oluşturduğu üretim ile ilgili tanıtım yapıldı.

Dünyada birçok ülkede tanıtılan “Smart Connected Assembly” konseptli Tır, 13 Nisana kadar Roadshow 3000 km.lik Türkiye turu yapacak.
28 Mart 2018 Çarşamba günü Basına ilk olarak tanıtılan toplantıda,TOSB Bölge Müdürü Murat Demir ve Atlas Copco Genel Müdürü Ataollah Maleki hazır bulundu.
Paydaşların bilgi teknoloji sistemleriyle birbirine bağlanacağını akıllı iş platformunda Endüstri 4.0'a uyumun gerekliği aşamalarda uzun yıllar tecrübeleriyle ilk ve tek durumda olan Atlas Copco’nun sisteminin üretimde şart olduğunu gözlemledik.

Yaşamın bütün derinliklerini etkileyen teknolojik eğilim olan, sanayide 4'üncü sanayi devrimi olarak adlandırılan Endüstri 4.0'a geçiş için dijital dönüşüm vizyonu çerçevesinde odaklandığı, müşteriye dokunan dijital kanallar, dijitalleşmiş üretim ve tedarik zinciri, analitik karar, pazarlama, dijital ürünler, servisler gibi 4 ana alanı kapsayan endüstri 4.0 olgusu, Roadshow Truck’la, sürdürebilir verimliliği hedefleyen ve endüstri 4.0’a uyumlu el aletleri uygulamalı olarak anlatıldı.
Akıllı entegre ürünler, yazılım çözümleri ve veri odaklı bir yaklaşımla sürdürülebilir verimlilikte kararlı olduklarını vurgulayan Atlas Copco, Müşterilerine, çevreye ve etrafındaki insanlara karşı olan sorumluluklarının farkında olduklarını vurguladılar.

Performanslarını zamana karşı yenilmesine izin vermediklerini açıklıyarak buna da sürdürülebilir verimlilik denildiğini söylediler.
Ürün-hattı yapıların platform yapılarına dönüşmesi sürecinde gözlendiği gibi, iletişim teknolojilerinin kazandırdığı ölçeklendirme, hız, esneklik, verimlilik, ekonomi, çeşitlili açık ağ özellikleriyle yapay zeka, makinelerin öğrenmesi, büyük veri ve analitik gibi teknoloji ve işlemlerin sağlayacağı işlevsellikleri giderek artmaktadır.

Atlas Copco Pazarlama Direktör Lalehan Can – Kıdemli Pazarlama Uzmanı Nurgül Atayer ile yaptığımız söyleşide ve İlgililerce “Smart Connected Assembly çözümünün avantajları gittikçe artıyor ve ortaya çıkan yeni zorlukların üstesinden gelmeyi başarıyor. Montaj sürecindeki bu gelişmeyi yönlendiren etmen ise Endüstri 4.0 - Dördüncü Endüstriyel Devrim: üretim ve montajın dijitalleşmesi. Atlas Copco’da bunu Smart Connected Assembly olarak adlandırıyoruz. Smart Connected Assembly, müşterilerin montajla bağlantılı tüm süreçlerini birbirine bağlayarak benzersiz bir değer yaratmakla ilgili. Montaj çözümleri, birbirlerine bağlı bir ağ şeklinde tasarlanır ve üretim ağına entegre edilir. Üretilen veriler, montaj süreçlerinde ve süreçler arasındaki gelişmeleri kontrol ederken ve tanımlarken altı esas değer ile özetlenebilir; Atlas Copco tarafından, gerçek müşteri vakalarını esas alarak potansiyel değeri göstermek ve örneklendirmek için hazırlanmış bir sistemdir. Bu altı esas değer çalışma süresini arttırarak, kusurları azaltarak, yeni ürünlerin sunulmasına ilişkin maliyetleri azaltarak, verimliliği arttırarak ve enerji kullanımını ve insan faktörleri üzerindeki etkileri azaltarak optimizasyonu sağlamayı hedeflemektedir

Smart Connected Assembly, müşterilerin montajla bağlantılı tüm süreçlerini birbirine bağlayarak benzersiz bir değer yaratmakla ilgili. Montaj çözümleri, birbirlerine bağlı bir ağ şeklinde Kalite, maliyet, esneklik ve ergonomi konularına yönelik bugün ve gelecekte karşılaşılacak zorluklara cevaplar ve çözümler sunmaktadır.”şeklinde bilgiler alıyoruz.
Uygulamalı anlatımda; Tek platform üzerinden çoklu montaj yönetimi fayda sağlayan Gereksinim analizi, Kurulum, Hat yönetim, Üretim, Hata önleme, Kalite güvence, İzlenebilirlik gibi hususları kapsadğını
Uygulama köşelerinde; Sunum Ekranı-Kalite Güvence-Kablosuz Özgürlük, Üstün Verimlilik, Optimizasyon Çözümleri gözlemledik.
yilmazparlar@yahoo.cım

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder