1.6.17

Saxo Bank Makro Strateji Müdürü Christopher Dembik- Esas zorluk enflasyonu düşürmek-Yılmaz ParlarEsas zorluk enflasyonu düşürmek

Saxo Bank Makro Strateji Müdürü Christopher Dembik, 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü Divan Hotelde Basına 2017 yılı dünya ekonomisi hakkında değerlendirme yaptı. İyimser olduğunu söyledi. İyileştirme için ön şart eğitiminin önemini vurguladı.

Türkiye hakkında “Türk ekonomisinde, darbe girişimi sonrası kriz yönetimi devam ediyor. Siyasi durumun istikrara kavuşması koşuluyla yatırımcının güveni sürecektir. Ancak,  en son yapılan tüketici güven araştırmasındaki pozitif gelişmenin de gösterdiği gibi, durum o kadar da kasvetli değil. Esas zorluk enflasyonu düşürmek; Daha sağlıklı ve güçlü bir ekonomi için en önemli şart bu.”Açıklamalarında bulundu.

Christopher Dembik “Siyasi dalgalanmalar çok büyütülüyor”  
Dembik, siyasi konjonktürün dünya ekonomisine etkilerini anlattı. “2017’de yatırımcılar için temel risk, politik riske çok fazla önem vermeleri. Siyasi dalgalanmalar çok büyütülüyor.” Dedi
Saxo Bank Makro Strateji Müdürü Christopher Dembik, 2017 yılında finans dünyasını siyasi gelişmelerin yönlendirdiğini, yatırımcıların politik riske çok önem verdiklerini, aslında bunun da temel bir risk oluşturduğuna dikkat çekti. 
Son yıllarda, finans piyasalarının hareket etme biçimi ve negatif faiz oranlarının ortaya çıkışının ekonomi literatürüyle örtüşmediğini ifade etdi. 
Christopher Dembik’e göre arka arkaya gelen Avusturya, İtalya, Hollanda, Fransa seçimleri ve Eylül ayındaki Almanya seçimi, Avrupa’daki tabloyu belirledi. Dünyada, özellikle Avrupa’da toplumsal bir kırılma yaşandığını ve popülizmin zirve yaptığını belirtdi. “Bunun sonucunda piyasadaki varlık değerleri arttı.” 
Global seviyede ekonomiyi yönlendirenler; ABD, Çin ve Avrupa halen bir yavaşlama aşamasındalar. Yine de, özellikle iş ve ekonomi döngüleri dikkate alındığında, önümüzdeki yıl bir kriz olma olasılığı düşük. ABD’de devam eden politika faizi normalleşme sürecinin   marjinal bir doğrudan ekonomik etkisi olabilir. Kısa vadeli faiz oranlarında yarım veya üç çeyrek puan artış oldu diye hanelerin ve şirketlerin davranışlarını değiştireceklerini düşünmek zor.
ABD’de politika faizinin normalleşmesi hem de gelişmekte olan ülkelerin USD fazlalarını ABD piyasasında dolaşıma sokmaları nedeniyle, ABD dolarının güçlenmesinin global büyümenin daha da aşağıya inmesi anlamına geldiğini, 2017’de yavaş büyümenin devam edeceğinin sinyallerini veren  söyleyen Dembik “Global büyümenin etmenlerini; petrol fiyatlarında istikrar, para politikasında öngörülebilirlik; en ücra yerler de dahil bütün dünyada iş modellerinin yenilikçi şekilde değişmesi; küreselleşmenin sonunun henüz gelmemiş olması; hane halkları ve yatırımcıların daha iyi bir gelecek inancı olarak özetleyebiliriz. Tabii bunun dezavantajları da var; bunları da düşük volatilite ve piyasa rehaveti, ödemeler dengesinde dengesizlik, Trump’ın icraat yapamaması ve görevi kötüye kullanmakla suçlanma riski olarak sıralayabiliriz.”dedi
Dünyadaki yeni hikaye isimli tablo ile ortaya çıkan üç önemli gelişme; ABD ve Çin’de kredi döngüsü yavaşlıyor, İngiltere Brexit’in ‘gerçek’ etkisini hissediyor, Şu ana kadar Euro bölgesinde pozitif büyüme momenti hakimiyeti. 
Dembik ABD hakkındaki analizi “Enflasyon ve ücretler ABD’de en çok gerileyen ekonomik göstergeler. FED’in en favori tüketici enflasyon ölçümü olana TÜFE, son 5 yıldır %2 hedefinin altında. Yani FED’in hâlâ yapılacak işleri var. Bu da para politikasında sınırlı normalleşme anlamına geliyor. 
Bankalar, tüketici kredilerinde kriterleri önceki yıllara göre sıkılaştırmaya başladıklarının işaretini veriyor. Yükselen sağlık harcamaları, toplam gelirden daha büyük bir pay (yaklaşık %17,5) alıyor. Bu gelişmeler enflasyon için olumlu, fakat tüketim harcamalarını ve büyümeyi olumsuz etkiliyor. Düşük işsizlik nedeniyle şirketler açık pozisyonlarının %25’ten fazlasını dolduramıyor. Buna rağmen boş kadroları doldurmak için işverenler daha fazla ücret ödemeye de yönelmiyor. Bu, enflasyonda durdurulması zor bir yukarı gidiş riskini artırabilir. Sonuçta ABD’nin zayıf noktası üretkenliği körükleyen iş yatırımlarının düşük olması. Daha çok yatırıma ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.”şeklinde ifade etdi.


Avrupa piyasalarındaki tablo “Eurocoin büyüme göstergesi (+%0,75) pozitif trendini koruyor. Ancak geçmiş verilere dayanarak soruyorum; başarılı bir ‘Merkcron’ inisiyatifi Avrupa projesini yeniden başlatmadığı sürece, Euro bölgesi daha ne kadar ABD’nin üzerinde bir performans gösterebilir. Şu anda hüküm süren iyimserliğe rağmen bu durum maksimum 6-9 ay sürebilir. Bu süre sonunda Euro bölgesinde gedik açılabilir.” Görüşünde bulundu.

İngiltere için “Devalüasyon İngiltere’nin 90 yıldır vazgeçilmez ekonomik aracı. Oysa enflasyon rakamları devalüasyonun hiçbir şeyi çözmediğini gösteriyor. Brexit öncesindeki %0,3 TÜFE’ye karşın Brexit sonrasında %2,6 olan TÜFE’nin ilk etkisi Londra’nın gayrimenkul ve sanayi üretiminde görülüyor. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum. İngiltere için devalüasyon çözüm değil, çünkü ihracat talebinin fiyat elastikiyeti düşük.  Brexit’in olumsuz makroekonomik etkileri henüz o kadar güçlü değil, İngiltere’nin reform yapmak ve varolan durumu müzakere etmek için önünde beş yıl var. Akıllı bir zamanlama ile gelişmeler olumlu yöne çevrilebilir. Popülizm destek kaybediyor gibi gözüküyor ancak ana akım partiler, 2016 referandumundan önce Brexit yanlısı olmasalar bile giderek Brexit yanlısı platformu benimsiyor ve teşvik ediyor.”dedi
Almanya’daki genel siyasi eğilimlere ilişkin tabloyu “Almanya’da son kamuoyu verilerine göre ırkçı ve yabancı karşıtı sağcı parti AFD’nin (Almanya için Alternatif) oyları %10 civarında düşerken, Merkel’in partisi CDU (Hristiyan Demokrat Birliği) ile CSU’nun (Hristiyan Sosyal Birliği) toplam oy oranının (%38,1) yükseldiği görülüyor. Aynı araştırmalar, SDP’nin (Sosyal Demokratik Parti) %27,8, AFD’nin (Almanya için Alternatif) %10,3, FDP’nin (Özgür Demokratik Parti) %8,2, Yeşillerin %8,2, solun ise %7,2 oranında taraftarının olduğunu gösteriyor.” şeklinde özetledi:
Çin için görüş pozitiflik devam ediyor. İyimserlik, üç temel düşünceye Yeni teknolojilerin üretim sürecine hızla dahil edilmesi, neticesinde üretkenliğin artması, Hizmet sektörünün GSYH’a sürekli artan katkısı, İhtiyatlı ve daha etkin bir para politikası. “Çin Merkez Bankası 2017 başından beri kredi kriterlerini sıkılaştırarak 2015 – 2016 parasal genişlemesini tersine çevirdi. Şu ana kadar yaygın kredi büyümesinde istenilen etkiyi sağladı. 2017’de Çin’in dış rezervleri yaklaşık 3 trilyon USD seviyesinde, istikrarlı bir süreçte.”görüşlerini dile getirdi.
Fransa seçimleri sırasında %28 ve Brexit referandumu sırasında %36 olmasına karşın, şu sıralarda CAC 40 volatilite endeksi %13 civarında. CAC 40 endeksi Brexit’ten beri %21’lik muazzam bir artış gösterdiğini söyleyen Dembik, “2016 ortasından beri devam eden sert yükseliş, 17 yıllık muazzam düşüş trendini kırdı. 2017’nin geri kalanında piyasa iyi yönlendirilmiş olarak kalıyor. Euro için ‘geri dönen çocuk’ nitelendirmesini yapabiliriz. Üç yıldır ilk defa euro, şimdi mutlak uzun pozisyonda geri geldi. Temel uzun vadeli destekle (yaklaşık 40 milyar euro) Euro bölgesi fazlası gözüküyor. Bu, çok kısa zamanda paritenin olmadığının göstergesi. GBP ise sevilmeyen para durumunda şu anda. Bu gelişmeler ışığında piyasalarda bir rehavet olduğunu söyleyebiliriz.” Şeklinde izah etdi.
Türkiye Hakkında  “Elbette, gelişen ülkeler en kırılgan olanlar; özellikle de ağırlıklı olarak yabancı finansmana bağımlı olanlar ve yüksek seviyede politik riski olanlar. Özellikle Türkiye için durum bu. Türkiye’nin finans sistemi, düşük döviz rezervleri, düşük iç tasarruf seviyesi ve yüksek dış borcu nedeniyle, USD cinsinden finansmana dayanıyor. Bunun da ötesinde, önümüzdeki yıl para politikası kontrolünü hükümetin ele almasıyla, Türk parası daha büyük istikrarsızlık görebilir. Türkiye’nin sorunları başarısız darbe girişiminin sonuçları ile daha da ağırlaştı, demokratik kurumlar istikrarsızlaştırılmaya ve ekonomik duyarlılığa olumsuz yük olmaya devam ediyor. Ne var ki, Türkiye’nin durumu ABD dolarına (ve bir ölçüye kadar euroya) endeksli işlemlere bağımlı birçok ülke tarafından desteklenen aşırı derecede yüksek ekonomik maliyet sorusunu gündeme getiriyor” ifadelerinde bulundu. 
Piyasalar hakkında da yorumu “Önemli endekslere gözatıldığında ortaya piyasalarla ilgili belli yorumlar çıkıyor. VIX endeksine göre siyasi bir belirsizlik söz konusu, ıraksama devam ediyor. Gelişen piyasalar ve Avrupa, (yılbaşından bu yana +%16,6 ve +%15,4) arayı kapatıyor. Hiç kuşkusuz düzeltme yapılacak. Fakat şimdilik makro düzeyde ve kazançların destekli kalacağına itibar edin.” dedi 

yilmazparlar@yahoo.com 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder