24.5.16

Akıllı Endüstri 4.0 ve Glasstec 2016 Fuarı -Yılmaz Parlar


Akıllı  Endüstri 4.0 ve Glasstec 2016 Fuarı


20-23 Eylül 2016 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Almanya’nın Messe Düsseldorf Glasstec Fuarı yetkilileri 24 Mayıs 2016 Salı günü Radisson Blu Bosphorus Hotelde basın toplantısı düzenlediler.


Basın toplantısına Messe Düsseldorf Glasstec Fuarı Direktörü Birgit Horn-ile VDMA Alman Makine ve Tesis Üreticileri Birliği, Alman İnşaat Ekipmanları ve İnşaat Malzemeleri Makineleri Mühendislik Derneği Direktörü Joachim Schmid ve Messe Düsseldorf GmbH Türkiye Temsilcisi Demet Tezulaş katıldı. Glasstec 2016 fuarıyla ilgili güncel bilgi verdiler.
Akıllı-Yeni Dünya- Endüstri 4.0 ve Glasstec 2016 Fuarında;

Cam üretiminde maliyetin ve emisyonun azaltılması, Cam Endüstrisi 4.0,  Ürün ve üretim süreçleri için akıllı ağ sistemleri, İnce cam üretim ve işleme alanlarındaki yenilikler, Bina kabukları, ekranlar, smart cam uygulamaları, dekorasyon ve otomobiller için akıllı camlar, Hafif, dayanıklı ve boşluklu camlar, ambalaj camları, Sanatsal amaçla kullanılan yenilikçi cam uygulamalarını fuarın yeni trendleri olarak açıkladılar.

Alman hükümetinin imalat sanayiini kökten değiştiren öncü inisiyatifi Endüstri 4.0 ile bilişim teknolojisindeki gelişmeler sayesinde yeni bir endüstri devrimine dönüştüğüne tanık olduğumuz “Akıllı- Yeni Dünya” gerçek oluyor. Her yeni ürün yeniden sorgulanarak günün ihtiyaçlarına cevap veren faydalı ürün haline dönüşüyor.


Delloite’un 2013 Küresel Üretim Rekabet Gücü Endeksi raporlarına göre edindiğimiz bilgiler doğrultusunda Almanya, ABD ve Japonya son elli yıldan fazla süregelen endüstriyel güç­lerini yük­selen ekonomilere kaptırmaktadır. Bunu başında Çin gelmektedir. Hindistan ve Brezilya’da Çin’den sonra üretim rekabetindeki üstünlük­ yakalamaktalar.

Almanya yeniden rekabet üstünlüğünü ka­zanmak amacıyla Endüstri alanında atılması gereken adımları belirleyen Endüstri 4.0 Strateji Belgesiyle yeniden atağa kalkdı.

Glasstec 2016 fuar Almanya’dan yükselen Endüstri 4.0, ile Avrupa İşletmeler Ağı, KOBİ’ler başta olmak üzere, tüm işletmelerin uluslar arası işbirlikleri gerçekleştir­melerini ve rekabet edebilirlik düzeylerini artırmalarını amaçlayan fuar düzenleyerek gele­neksel imalat sek­törlerini bir araya getiriyor.


Fuar, yabancı bir ortak ile işbirliği gerçekleştirmek ya da inovasyon çalışmaları ile rekabet edebilirliğini artırmak isteyen KOBİ’lere ticari işbirlikleri, İno­vasyon programları ve teknoloji transfer mekanizmaları hakkında bilgilendirme ve yönlendirme desteği sağlamayı hedefliyor.

Messe Düsseldorf glasstec Fuarı Direktörü Birgit Horn, Kuruluşu, 1947 tarihli, Dünya genelinde çalışan sayısı yaklaşık  830 kişi, 19 salonlu 262.400 m2 toplam sergi alanı, 13 Dünya genelinde kardeş şirketleri ve iştirakleri, 134 ülke için 73 yurtdışı temsilciliği ile küresel ağı olan fuarı genel hatlarıyla özetledi.


Katılımcı olarak 51 ülkeden 1.217 toplam katılımcı. Almanya katılımcıların  %31’ni, Yurtdışı katılımcıların %69’unu, 87 ülkeden 42.701 toplam ziyaretçi.  Almanya ziyaretcilerin  %37’ni  Yurtdışı ziyaretcilerin  %63’unu oluşturduğu 2014 yılı verilerini paylaştı. Yapılan anketlere göre

%45 somut yatırım hedefiyle geldiğini söyledi.

VDMA Alman Makine ve Tesis Üreticileri Birliği, Alman İnşaat Ekipmanları ve İnşaat Malzemeleri Makineleri Mühendislik Derneği Direktörü Joachim Schmid, Destek veren kuruluşların Alman Cam İşçiliği, Federal Meslek Odası (BIV), VDMA Cam Teknolojileri Forumu, VDMA Fotovoltaik Üretim Gereçleri Çalışma Grubu, Doğu Bavyera Teknoloji Transferi Enstitüsü  (OTTI), Destekleyen kuruluşların, Kuzey Ren-Vestfalya Mimarlar Odası (AKNW)& Stuttgart Üniversitesi olduğunu söyledi.


Ağırlık teşkil eden konuları, İşlevsel camların üretiminde ve işlenmesinde kullanılan makine ve ekipmanlar, Akıllı camlar, ekran camları, dokunmatik camlar ve solar camların üretim yöntemleri, Araştırma ve sanayi alanlarından gelecek uzmanların sunumları şeklinde açıkladı.


KOBİ’lerin gerek vergi ödemede ekonomi kalkınmada büyümedeki üstünlüğünü Türkiye’deki önemi kadar Almanya’da da aynı özellik gösterdiği göz önüne alındığında; KOBİ’lerin inovasyon yakalama şansı olabileceği yeni trendlerin buluştuğu fuar olmasına dikkat çekildi.


Ayrıca fuarda yer alan programlar kapsamında sempozyum özel gösterilerle birlikte İşlevsel cam üretimine yönelik en yeni teknolojiler- yeni ürünler, Mimaride Cam kullanımına ait deparmanın olduğu ve bina kabuklarıyla ilgili her konuların bulunduğu açıklandı.


Teknolojik, kültürel ve toplumsal gelişmeler ve estetik anlayışın değişmesi ile ortaya çıkan dış cephe sistemleri, giydirme cephe üzerine etkiyen çevresel yükler ve kendi ağırlığından başka hiçbir yapısal yük taşımayan düşey bina kabuğu olarak tanımlanan bina kabuğuyla birlikde ince zor kırılma özellikleriyle giydirme cepheler, yüksek katlı binalarda kalın ve hantal yerine ince bir cephenin olması hem bina yükünü azalması hem de yapının içindeki kullanım alanının genişlemesi sebebi ile daha çok tercih edilmekte olan pazarın olması bakımından bu bölüm önem kazanıyor.

 Sorumuz üzerine, kullanımda düşüş gösteren solar ürünleri ve sistemleri yenilikleriyle fuarda sergileneciği, ayrıca ziyaretci vize kolaylığı sağlanacağı, bilgileri verildi.


yilmazparlar@yahoo.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder