29.11.15

Messe Düsseldorf METAV 2016 Fuarı -Power your Business -Yılmaz Parlar


Metav2016


23 – 27 Şubat 2016 tarihleri arasında Düsseldorf kentinde düzenlenen “Power your Business” sloganı altında 19. Uluslararası Metal İşleme Teknolojileri İhtisas Fuarı “Düsseldorf METAV  2016 Fuarı” basın tanıtımı 26 kasım 2015 Perşembe günü Kalyon Hotelde yapıldı.

Toplantıya katılan Alman Takım Makineleri Üreticileri Birliği Fuarlar Müdürü   Christoph Miller ile Messe Düsseldorf METAV 2016 Fuarı Proje Müdürü Petra Cullmann
 Aditif (katmanlı) Üretim ile “Inside 3D Printing” İhtisas Kongresi, Kalite, Kalıp ve Tıp Teknolojileri yeni bölümleri tanıtıldı.

 Fuarda üretim teknolojileri tüm yönleriyle ele alınacak. Fuarın ağırlıklı konularını takım makineleri, üretim sistemleri, hassas aletler, otomatik malzeme akışı, bilgisayar teknolojileri, endüstriyel elektronik ve aksamlar oluşturuyor. Bunlara Moulding, Medical, Additive Manufacturing ve Quality gibi yeni konular da eklenmiş olacak.

Alman Takım Makineleri Üreticileri Birliği Fuar Bölümü Sorumlusu Christoph Miller ile Messe Düsseldorf METAV 2016 Fuarı Proje Müdürü Petra Cullmann 26 Kasım 2015 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Basın Toplantısı’nda verdiği bilgilere göre;
METAV Fuarı’nın yeni konseptini dört başlık altında özetleyebiliriz: METAV Fuarı’nın  bilimsel içeriğine dört yeni konu daha ekleniyor.
METAV Fuarı’na ilave edilen yeni bölümler - ziyaretçi ve katılımcı firmalar açısından cazip olmanın yanı sıra - fuarın içeriğini güçlendiriyor ve aynı zamanda da birbirlerini tamamlayıcı nitelik taşıyorlar.
METAV Fuarı zengin çerçeve programı ile yine üretim teknolojileri alanında eksiksiz bir enformasyon forumu olmaya devam edecek.
 METAV Fuarı CAD/CAM ile başlayan planlama aşamasından simulasyona ve üretimden otomasyon ve kalite güvenliğine kadar uzanan üretim sürecinin tüm katma değer aşamalarını kapsıyor. Fuarın ağırlıklı konularını takım makineleri, üretim sistemleri, otomatik malzeme akışı, bilgisayar teknolojileri, endüstriyel elektronik ve yardımcı aksamlar oluşturuyor. Fuar  başta otomotiv ve otomotiv yan sanayi, makine üretimi, tıp teknolojileri ve uçak üretimi, elektroteknik ve elektronik, demir, sac ve metal işleme sektörleri olmak üzere metallerin işlendiği tüm sanayi dallarına hitap ediyor.
METAV Fuarı’nın bilimsel içeriğine 2016 yılından itibaren iki ürün grubu  Katmanlı (aditif) Üretim, Kalite Güvenliği, Takım ve Kalıp Üretimi ve Tıp Teknolojileri. Bu bölümlerin tümü kalıcı olarak fuara entegre edilecek ve kendi nomenklatürleri ile öne çıkarak,
Aditif (Katmanlı) üretim yöntemi imalat sanayinde hakimiyet kazanıyor
Fuarda “Additive Manufacturing Area” bölümünde üç boyutlu baskı teknolojileriyle bağlantılı tüm jeneratif yöntemler, malzemeler ve bu sektörle bağlantılı hizmetler ele alınacak.
24 Şubat 2016’da “Inside 3D Printing” İhtisas Kongresi çerçevesinde dağıtılacak olan IAMA 2016 ödülleri için başvurular devam ediyor.
Kalite üretebilmek ve kaliteyi ölçülebilir hale getirebilmek, Fuarda ilk kez yer alacak “Moulding Area” Bu sektörde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeler yüksek teknoloji ürünü üretim sistemleriyle donatılmış bulunuyor. Bu firmaların ulaştığı yüksek performans gücü METAV kapsamında “Moulding Area” bölümünde sergilenecek.
Tıp teknolojileri bölümü giderek büyüyor
İlk kez “Metal meets Medical” adı altında METAV 2010 Fuarı’nda özel gösteri olarak hayata geçirilen tıp teknolojileri bölümü zaman içinde yoğun rağbet gördüğü için, METAV 2016 kapsamında “Medical Area” adı altında fuarın sabit bir bölümü olarak yer alacak. İşlenmesi, kişiye özel implant üretimi (tek adet üretim), tıbbi ürünler için CAD/CAM işlemleri veya Endüstri 4.0 döneminde cerrahi gereç ve implant üretimi gibi konular ele alınacak.    
Alman Takım Makineleri Üreticileri Birliği Fuar Bölümü Sorumlusu Christoph Miller Ayrıca genel ekonomik profil çizerek verdiği bilgiler;
 METAV Fuarı’na gelecek ihtisas ziyaretçilerinin yaklaşımları ve yatırım eğilimleri açısından Avrupa ekonomisinin içinde bulunduğu durum önemli bir ölçü oluşturuyor.

Göstergeler Avrupa ekonomisinin ılımlı bir büyüme eğilimi gösterdiğini ortaya koyuyor. İngiliz iktisadi araştırma kuruluşu Oxford Economics içinde bulunduğumuz yıl için % 1,2 oranında ve hatta 2016 yılı için de yüzde 1,9 oranında bir Gayrısafi Yurtiçi Hasıla artışı bekliyor. Euro’nun Amerikan doları karşısında belirgin oranda değer kaybına uğramış olması ve ham petrol fiyatlarındaki ciddi düşüş olumlu yöndeki gelişmenin itici gücünü oluşturan unsurlar arasında sıralanıyor. Bu gelişmelerden özel tüketimin ve firmaların aynı ölçüde yararlanacakları belirtiliyor. Avrupa sanayi ayrıca, fiyat açısından rekabet koşullarının olumlu yönde gelişmiş olmasına ve dolayısıyla Euro Bölgesi dışındaki satış olanaklarının da yükselmiş olmasına dayalı olarak güç  kazanmış bulunuyor.  Kredi faizleri düşük düzeyini korumaya devam ettiği ve bankaların artan kredi taleplerine yanıt vermeye hazır oldukları görülüyor.  Son olarak da Ukrayna/Rusya anlaşmazlığına ve Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nden çıkma olasılığına ilişkin endişeler de arka plana kaymış bulunuyor.

Yatırımların içinde bulunduğumuz yıl % 1,9 oranında, gelecek yıl ise % 4,2 oranında artması bekleniyor. Bu yatırımların bir bölümü takım makinelerine yönelik olarak gerçekleşecek. Buna göre Avrupa genelinde takım makineleri tüketimi önümüzdeki yıl % 4,1 artışla benzer bir gelişme gösterecek. Bu rakam 17,5 milyar Euro tutarında bir ticaret hacmi oluşturacak. Doğu Avrupa ülkelerinde ise talep artışının  ortalamanın üzerine çıkması   Türkiye, İspanya, Fransa ve İtalya’da da takım makineleri talebinin ortalamanın çok üzerinde yükselmekte olduğu belirtiliyor.
İktisadi araştırma kuruluşu Oxford Economics tahminlerine göre Türkiye ekonomisi 2015 yılında % 2,8 ve 2016 yılında da % 3’lük bir büyüme hızına ulaşacak. Buna dayalı olarak sanayi üretiminde ve yatırımlarda artış bekleniyor.     Türkiye’de makine üretimi, otomotiv sanayi ve taşımacılık sektörlerindeki yatırımların ortalamanın üzerinde artış göstereceği tahmin ediliyor.  güvensizlik ortamı yaratıyor.
2014 yılında ise Türkiye’ye yönelik ihracat % 15 oranında azalarak yaklaşık 191 milyon Euro düzeyine geriledi.  Ancak bunun geçici bir gerileme olduğu, nitekim bu yılın ilk altı ayında Almanya’nın Türkiye’ye yönelik ihracatında % 80 oranında artış yaşandığı görülüyor. Türkiye’ye yönelik ihracatta torna makineleri, dövme makineleri ve işleme merkezleri ilk sıralarda yer alıyor. Alman Takım Makineleri Üreticileri Birliği (VDW) istatistiklerine göre aynı dönem içinde Türkiye’den gelen siparişlerde de beşte bir oranında artış görülüyor. Almanya Türkiye’den takım makineleri de ithal ediyor. Geçtiğimiz yıl içinde toplam 63 milyon Euro değerinde makine ithalatı gerçekleştirildi. Özellikle torna makinelerine talep duyuldu.
Rakamsal veriler genel olarak Türkiye pazarının ciddi bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koyuyor.

yilmazparlar@yahoo.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder